KLACHTENPROCEDURE TECA ZORG

We streven er naar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij Tecazorg en dat u positief bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u als cliƫnt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor u en voor ons. Een klacht zien wij bij Tecazorg dan ook liever als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreekt u dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een andere optie is om contact op te nemen met het team en/of teamleiding. Een gesprek kan vaak al veel oplossen.

Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene wilt bespreken. U kunt zich dan richten tot de klachtenfunctionaris.

Tecazorg heeft een onafhankelijk klachtenfunctionaris beschikbaar.

Bekijk de Klachtenprocedure van Teca Zorg.