OVER ONS

Teca Zorg is een kleine, vooruitstrevende organisatie met betrokken zorgprofessionals. Wij zijn er voor iedereen in Amsterdam en omstreken. Sinds 2016 levert Teca Zorg als jonge groeiende multiculturele thuiszorgorganisaties zorg aan zowel allochtone als autochtone cliënten in Amsterdam en omstreken. Teca Zorg biedt huishoudelijk hulp, persoonlijke verzorging en begeleiding. Naast het bieden van zorg, biedt Teca Zorg ook hulp bij het aanvragen van hulpmiddelen en/of aanpassingen zoals een rollator, scootmobiel en douchestoel.

Missie

Teca Zorg wil een excellente zorgverlener zijn in Amsterdam en omgeving.

Teca Zorg wil excelleren in de kwaliteit van de dienstverlening, de vertrouwensrelatie met de cliënten en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven. Dit moet blijken uit de waardering van de cliënten, opdrachtgevers, en medewerkers. Tevens moet dit blijken uit de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening.

Visie

De visie van Teca Zorg wordt als volgt omschreven:
Het begint bij het welzijn van de cliënt, die we duurzaam ondersteunen vanuit een efficiënte organisatie op basis van wederzijds respect waarbij kwaliteit ertoe doet.

Hieronder wordt de visie verder uitgewerkt.

Het begint bij het welzijn van de cliënt …

Teca zorg levert excellente zorg in de eigen taal en cultuur op het gebied van huishoudelijke ondersteuning, Verzorging en begeleiding. De cultuur- en taaleigen zorg dient het bredere welzijn van de cliënt, draagt bij aan de matiging van de zorgvraag en de voortgaande integratie in de Nederlandse samenleving van mensen met een andere etnische achtergrond. Een samenleving waar Teca Zorg met beide benen in staat, met een warm hart, persoonlijk en voor ieder mens.
Er wordt veel aandacht besteedt aan de zorg en welzijn van de cliënten. Het welzijn van de individuele cliënt wordt uitgekristalliseerd in een zorglevering met een scherpe focus op de zelfredzaamheid.

…die we duurzaam ondersteunen

Excellente zorg kan alleen duurzaam worden aangeboden, als ook de organisatie ervan excellent is. Duurzame ondersteuning betekent dat er wordt geïnvesteerd in een goede relatie tussen cliënt en organisatie. Vanuit de organisatie wordt hard gewerkt om de tevredenheid van de cliënten te behouden. Daarom wordt er geïnvesteerd in mensen en processen, het ontplooien van steeds nieuwe initiatieven en streven naar voortdurende vernieuwing van de organisatie en haar producten.

…vanuit een efficiënte organisatie

De ambitie om verder door te groeien staat centraal in de bedrijfsvoering. Naast de ambitie om tegelijk een flexibele, transparante en efficiënt georganiseerde zorgverlener te blijven, met geringe overhead, korte lijnen, goede communicatie en lage kosten.

…op basis van wederzijds respect

De cliënt bepaalt in hoge mate wat goede zorg is, omdat het diens persoonlijk belang betreft. Teca Zorg wil dat waar mogelijk respecteren en vraagt tevens van de cliënten om een zelfde respect voor de professionele, organisatorische en praktische condities die de zorgverlening in Nederland stelt.

…waarbij de kwaliteit ertoe doet
Kwaliteit staat hoog in het vaandel van de organisatie en de organisatie-ambitie wordt met succes gekoppeld aan kwaliteit.